مطالعات جدید : موسیقی در رشد مغز نوزادان تاثیر مستقیم دارد

کودک تَک

logo
ثبت نام
شنبه 23 تیر 1403 07:16:30

مطالعات جدید : موسیقی در رشد مغز نوزادان تاثیر مستقیم دارد 26 تیر 1398

مطالعات جدید : موسیقی در رشد مغز نوزادان تاثیر مستقیم دارد

 

بر اساس پژوهش های جدید صورت گرفته ثابت شده است "موسیقی" بر  رُشد مغز نوزاد تاثیر گذار میباشد. نوزاد از همان ابتدای تولد ، نسبت به صداهای اطراف واکنش نشان میدهد. آهنگ ملایم و نوای خوش ، باعث آرامش کودک میشود . جالب است اگر بدانیم زیباترین موسیقی برای آنها "لالایی مادر" میباشد . به طور کلی میتوان گفت نوزادان صداهای زیر را سریعتر و بهتر درک میکنند اما صوت های ناگهانی و بلند را دوست ندارند و از شنیدن آن حس ترس و دلهره در آنها ایجاد میشود.

گریه و خنده جزو اولین صداهایی است که نوزاد میشنود. در این ایام که او قدرت تشخیص رنگها را ندارد و آنها را به صورت سایه های نامفهوم میبیند، گوش در برابر صداها ، واکنشِ سریع نشان میدهد. شنیدن صدای موسیقی میتواند در شکل گیری شخصیت او تاثیرگذار باشد. تاثیرِ مستقیمِ موسیقی بر هر دو نیمکره مغز ، باعثِ هماهنگی میان آنها شده و در نتیجه افزایش ضریب هوشی را به دنبال خواهد داشت.

 

پژوهشگران سویسی طی تحقیقاتی دریافتند که "نوع خاصی از موسیقی"  میتواند به رشد مغز نوزادانِ نارس کمک کند. از آنجا که رشد عصبی نوزاد در سه ماهه آخر بارداری تکمیل میشود ، زایمان زودرس باعث اختلال در شبکه عصبی نوزاد و آسیب به آن خواهد شد.

 

در مرحله اول این تحقیق تصمیم بر آن شد تا صداها و ابزارهای موسیقی بررسی شود و بهترین نوع آن برای نوزادان انتخاب گردد. به عقیده پژوهشگران ، نقص های عصبی پس از تولد در کودکان نارس ، با استرس و اضطرابِ پیش از تولد مرتبط هستند. به همین جهت از یک آهنگساز درخواست شد تا موسیقی مناسبی برای درمان این کودکان تولید کند. تصمیم گرفته شد برای سه مرحله خوابیدن ، بیدارشدن و مرحله ای که نوزاد خواب است ، آهنگ های متفاوتی ساخته شود.

بعد از آماده شدن هر سه موسیقی خاص ، که زمان هر کدام 8 دقیقه بود ، تعدادی از نوزادان نارس را برای آزمایش کردن موسیقی روی آنها انتخاب کردند. نوزادان به دو گروه تقسیم شدند.

در گروه اول ، درمان بدون استفاده از موسیقی آغاز شد.  اما در گروه دوم ، در هر هفته پنج جلسه موسیقی درمانی برای نوزادان برگزار گردید تا کودکان در هر یک از مراحل خوابیدن ، بیدارشدن و مرحله ای که در خواب بودند با هدفون به موسیقی 8دقیقه ای گوش دهند.

پس از گذشت 40 هفته ، اسکن مغز این نوزادان با نوزادان کامل مقایسه شد و به این نتیجه رسیدند که تعدادی از شبکه های عصبی نوزادان به طور قابل توجهی بهبود یافته است.

بخشی از مغز که وظیفه شناسایی اطلاعات و مرتبط ساختن آن را با زمان های خاص برعهده دارد ، شبکه سالینس مغز نام دارد. همچنین یادگیری و انجام امور مرتبط با عملکرد شناختی از جمله وظایف شبکه سالینس میباشد.  پس از این تحقیق ، مشخص شد  ارتباط میان شبکه سالینس و شنوایی نوزاد میتواند عملکرد شبکه‌های دیگر مغز را به شکل قابل توجهی بهبود بخشد و حتی شبکه کلی مغز نوزادان نارس را به شرایط مغز نوزادان سالم نزدیک کند.