بهداشت و سلامت کودک

آیا شب ادراری کودکان نشانه بیماری است؟

آیا شب ادراری کودکان نشانه بیماری است؟

در حالی که شب ادراری (Enuresis یا Bedwetting) می تواند نشانه یک بیماری زمینه ای باشد، اما در اکثر موارد کودکانی که دچار این مشکل هستند هیچ بیماری زمینه ای ندارند. به طور کلی می توان گفت که در حدود 1٪ از کودکان که به طور مرتب با مشکل شب ادراری روبرو هستند دچار نوعی بیماری زمینه ای هستند ولی سایر موارد دلایل روانشناسی یا فیزیکی دارد.