مطالب آموزشی

ویژگی های فرزندان خانواده براساس ترتیب تولدشان 

ویژگی های فرزندان خانواده براساس ترتیب تولدشان 

خیلی از ماها کم و بیش با این موضوع برخورد کرده ایم و از اطرافیان مان شنیده ایم که می گویند مثلا بچه های اول خانواده خیلی حس عاقل تر بودن و رهبری دارند یا مثلا بچه های آخر خانواده خیلی لوس هستند یا بچه های وسط بچه های نرمال تری هستند و این جور چیزها.  اخیرا دانشمندان یکسری مطالعات روی بچه ها با ترتیب های مختلف تولد انجام داده اند که نتایج آن ها خیلی جالب است و ما می خواهیم امروز و در این مقاله ی کودک تک در مورد آن ها با شما صحبت کنیم تا ببینیم که آیا واقعا ترتیب تولد برروی شخصیت فرزندان تاثیر می گذارد یا این خصوصیت ها ناشی از تجربه ی والدین، نوع برخورد آن ها و تربیت آن ها است...با ما همراه باشید