مطالب آموزشی

خرافات در بارداری

خرافات در بارداری

دوران بارداری یکی از حساس ترین و پر چالش ترین دوران های زندگی هر مادری است. اما مادرهای بسیاری هستند که در این دوران از دست خرافات و شایعاتی که وجود دارد در امان نیستند، یک نفر می آید می گوید حواست باشد گرمی زیاد نخوری...چرا؟ چون بچت در آینده یرقان می گیرد، یک نفر دیگر می آید می گوید حواست باشد آرایشگاه نروی، موهات را رنگ نکنی که بچت خفه می شود، حواست باشد تو الان دیگر دو نفری و باید جای دو نفر کامل غذا بخوری وگرنه بچت آسیب جدی می بیند و غیره... این ها فقط نمونه هایی از خرافاتی هستند که متاسفانه در جامعه ی ما ریشه دوانده اند و دست به دست و دهان به دهان دارند می چرخند. ما امروز و در این مقاله ی کودک تک می خواهیم به بررسی بعضی از رایج ترین این نوع خرافات و صحت و سقم آن ها بپردازیم...در ادامه با ما باشید...