شیشه 125میل دوقلوAvent

محصول شرکت فلیپس هلند دارای درجه بندی وگواهی توصیه پزشکان اروپا قابل استفاده ماکروویو هواگیر ضد نفخ در سرشیشه